Eerst en vooral …

 

Het is ondertussen al januari geweest, en dat is de tijd voor een gezamenlijke aankoopactie van stookolie. De 22e versie ondertussen al, gratis voor KWB-leden. Voor niet-KWB-leden vragen wij een kleine vergoeding. De actie loopt nog tot woensdag 06 februari 2019. Dan moet alles binnen zijn. Bij het ter perse gaan hadden wij echter grote printerproblemen zodat u mogelijk geen uitnodiging tot deelname hebt ontvangen. Geef maar een seintje als dat zo zou zijn en je toch interesse hebt, of klik gewoon eventjes op “interesse” (daarom staat het ook in ’t vet).

 

Schrijf het maar op ieverans op uwen almannak. Wij hebben 2 kooklessen kunnen strikken voor dees jaar. Vrijdagen 07 juni en 06 december is ’t zover, vanaf 19u, in ’t Zaaltje van en in Beert.

 

Wanneer gaat die dikke zever nu eindelijk eens stoppen? In Brugge, en naar ’t schijnt is dat al op vele plaatsen zo, is er geen Kerstmarkt meer. Om de aanhangers van bepaalde geloofsovertuigingen niet te schofferen noemen ze dat nu “wintermarkt”, en met de markt allicht binnenkort ook nog vele andere Kerstgerelateerde dingen. Hoelang zitten de Joden al in Antwerpen? Hebben daar nooit iets van gezegd. Hoe lang zitten de Hare Krishna al in Durbuy? Hebben daar nooit iets van gezegd. Maar nu moet dat opeens! Precies of iemand die naar die markt wil gaan, wel wil gaan als het een wintermarkt is maar niet als het een Kerstmarkt wordt genoemd. Belachlijk toch? Zo zie je maar! Er zijn nog vele vele zotten en zieke geesten die niet vastzitten maar gewoon los rondlopen. En voor ’t geld of een stemmetje wordt hier nog menig zieltje aan de duivel (in een vorige versie stond hier “… aan de varkens …” maar dat is echt wel te beledigend voor die beesten) gevoerd.

 

Wij zetten elk jaar weer een Kerststal, of moeten we “winterstal” zeggen, aan de kerk van Bellingen en aan de kerk van Beert, met daarnaast een winterboom, versierd met winterlichtjes en winterballen. Ook hier echter personeelsgebrek. Bedankt aan de mensen die ons op een zaterdag in december en/of januari hebben willen helpen die stallen recht te zetten en ook weer af te breken. Wij hebben hen voor hun inzet getrakteerd in de “Barbaloue” in Beert.

 

Wij hadden gemeld dat wij van ergens in Brussel op de Chaussée d’Haecht een dozeke gekregen hadden met onze lidkaarten voor 2019. Nieuwe lidkaarten betekenen echter ook nieuw lidgeld. Voor 6 personen is dat een handicap gebleken, en werd het lidgeld niet meer ontvangen. Wij zijn dus nu nog met 30.

 

Opgepast en niet gelachen

In de Hondzochtstraat, op het lange rechte stuk tussen de nummers 20 en 24, zijn nu wel de bloembakken weggenomen of weggezet maar de verkeersborden en vooral de witte lijnen staan er nog. En een witte lijn … daar moogt ge niet over. Rijdt ge daar toch over … en ze zien het, of iemand gaat het broebelen (overdragen) want dat telt ook al tegenwoordig … € 165,00 schnollekes!!! Da’s voor 4 maanden bokes (welliswaar zonder beleg)

Opgeruimd staat netjes

Ze zijn nog maar juist bezig, die mannen van “Intradura”, de nieuwe vuilkar zeg maar, en ze hebben direct een afvalkalender gepubliceerd voor Pepingen. Nu moet uw afval of huisvuil buiten staan vóór 06u00 op de dag van de ophaling. ’t Zal niet meer pakken van eens uit te slapen. Toppunt van goed bestuur : € 55,00 gemeentemilieubelasting + € 31,00 voor een rol van 20 verplicht te gebruiken huisvuilzakken, waarvan ge er minstens 2 per jaar nodig hebt. En durft maar niet uwe zak te vol te steken, of ze pakken hem niet mee. Als ‘m meer dan 15 kilo weegt of als ‘m een beetje moeilijk op te pakken is, gaan ze hem laten staan. Ze hebben nog juist niet durven zeggen dat, als ge thuis zijt wanneer de vuilkar passeert, ge uwe zak gaat moeten aangeven. 3-sterren-dienstverlening aan de burger! Ze zijn er toch zo fier op!

KWB-lidgeld 2018 en vermits wij nog niks gehoord hebben zal ’t voor 2019 ook zo zijn.

De algemene vergadering van maart, niet die van ons hé maar die van de grote meneren in Brussel, heeft het lidgeld voor 2018 vastgelegd. Een gewoon kwb-lid betaalt volgend jaar € 30,00 (vanaf 16 september 2017). De verminderde ledenbijdrage bedraagt dan € 20,00 i.p.v. € 12,50. In onze afdeling, en nu hebben we het wel degelijk over die van ons en niet die van in Brussel, hebben wij al zowat altijd een geste gedaan voor gepensioneerden, als compensatie omdat zij ons niet zouden verlaten en eenzijdig naar Okra trekken. Zij betalen voor hun nieuwe lidkaart voor 2018 € 26,00.

Kookles

Tijdens de bestuursvergadering van 04 september 2017 heeft Roger uitermate nadrukkelijk gevraagd naar het hoe en het wanneer van kooklessen. Daarbij kwam hij zelf met het idee om die in eigen kring te doen. Het bestuur of een ander niet nader te preciseren persoon zou een voorstel doen (uit één of andere kookboek of uit ervaring), aan de hand daarvan zouden wij de ingrediënten aankopen en tijdens de kookles in groep het gerecht proberen klaar te stomen. Volgens Roger zouden ze dat in sommige andere afdelingen ook zo doen. Wat denken jullie? Het is het riskeren waard, neen? En we doen het op een vrijdag, dan zijn de frituren later open. Ge weet maar nooit! Allee hop, alle gedachten en voorstellen zijn welkom. Ondertussen hebben wij ook al een andere oplossing bedacht in de persoon van Albert Defranc, meesterkok aangesloten bij KVLV, die ons 2x per jaar gaat komen de-panneren.