Eerst en vooral …

 

Schrijf het maar op ieverans in uwen almannak. Wij hebben 2 kooklessen kunnen strikken voor dees jaar, 2019 om alle misverstanden te vermijden. Vrijdag 07 juni was ’t zover en 06 december is ’t zover, vanaf 19u, in ’t Zaaltje van en in Beert.

Toch stom van ons eigenlijk, van er gene bic bij te geven. De kookles van 07 juni 2019 hebben wij moeten annuleren sè, een beetje bij gebrek aan belangstelling. Er waren maar 4 leden ingeschreven en dat is toch wat weinig, gelet op de inspanningen die zo’n evenement toch met zich meebrengt. Op de vergadering van dinsdag 03-09-2019 heeft het bestuur dan ook met grote deskundigheid beslist van in het vervolg elke geplande kookles hoe dan ook gewoon door te laten gaan, alle energie en arbeid mogelijks ten spijt, in alle geval tot vreugde en jolijt van de spijsvertering der aanwezige deelnemers, tenzij er ergens één of andere vorm van overmacht in het spel komt wel te verstaan.

Tot nu toe hebben wij de kooklessen steeds omschreven als “kookmomenten voor mannen”. Wij hebben onder onze leden een aantal dames die in de loop der jaren hun wederhelft hebben moeten verliezen, maar uit sympathie toch lid zijn gebleven van onze kwb-afdeling. Het spreekt voor zich dat de kooklessen in hun volledigheid ook toegankelijk zijn voor deze leden.


Het artikel over de Kerstmarkten die wintermarkten werden hebben we verwijderd. Maar de “pointe” van het verhaal hebben we hierachter laten staan, als blijvende waarschuwing voor onze leden en lezers. Er zijn nog vele vele zotten en zieke geesten die niet vastzitten maar gewoon los rondlopen. En voor ’t geld, voor een stemmetje met de keus, of voor welke diepzinnige reden het ook moge zijn wordt hier nog menig zieltje aan de duivel gevoederd (in een vorige versie stond hier “… aan de varkens …” maar dat is echt wel te beledigend voor die beesten).

We laten het hier nog eventjes staan want je kan er donder op zeggen dat binnenkort het gezever en oeverloos gezeik weer op gang komt.


Wij hadden gemeld dat wij van ergens in Brussel op de Chaussée d’Haecht een dozeke gekregen hadden met onze lidkaarten voor 2019. Nieuwe lidkaarten betekenen echter ook nieuw lidgeld. Voor 6 personen is dat eind 2018 een handicap gebleken, en werd het lidgeld niet meer ontvangen. Tegen begin oktober 2019 verwachten wij een volgend doosje, met de lidkaarten voor 2020, het 75e jaar van ons bestaan, maar wegens faillissement van de drukkerij zal er wat vertraging opzitten.


Lucienne en haar echtgenoot

Op 1 mei 2019 hebben wij moeten afscheid nemen van Lucienne Goemaere, jarenlang lid van onze vereniging tesamen met haar echtgenoot. Lucienne is overleden te Halle in het AZ Sint-Maria. Dat zij moge rusten in vrede.
In de loop van de maand juni is ook Paul Pletincx uit de Kriekelaerestraat ons ontvallen. Dat ook hij moge rusten in vrede. Wij wensen ons bij deze te verontschuldigen voor de laattijdige melding maar het spijtige overlijden werd ons slechts ter ore gebracht op de bestuursvergadering van 03-11.


Opgepast en niet gelachen

In de Hondzochtstraat, op het lange rechte stuk tussen de nummers 20 en 24, zijn nu wel de bloembakken weggenomen of weggezet maar de verkeersborden en vooral de witte lijnen staan er nog. En een witte lijn … daar moogt ge niet over. Rijdt ge daar toch over … en ze zien het, of iemand gaat het broebelen (overdragen) want dat telt ook al tegenwoordig … € 165,00 schnollekes!!! Da’s voor 4 maanden bokes (welliswaar zonder beleg)

KWB-lidgeld 2018 en vermits wij nog niks gehoord hebben zal ’t voor 2019 en 2020 ook zo zijn.

De algemene vergadering van maart 2017, niet die van ons hé maar die van de grote meneren in Brussel, heeft het lidgeld voor 2018 vastgelegd. Een gewoon kwb-lid betaalt volgend jaar € 30,00 (vanaf 16 september 2017). De verminderde ledenbijdrage bedraagt dan € 20,00 i.p.v. € 12,50. In onze afdeling, en nu hebben we het wel degelijk over die van ons en niet die van in Brussel, hebben wij al zowat altijd een geste gedaan voor gepensioneerden, als kleine bedanking en attentie omdat zij ons niet zomaar verlaten en eenzijdig massaal naar Okra trekken. Zij betalen voor hun nieuwe lidkaart voor 2018 € 26,00.

Kookles

Tijdens de bestuursvergadering van 04 september 2017 heeft Roger uitermate nadrukkelijk gevraagd naar het hoe en het wanneer van kooklessen. Daarbij kwam hij zelf met het idee om die in eigen kring te doen. Het bestuur of een ander niet nader te preciseren persoon zou een voorstel doen (uit één of andere kookboek of uit ervaring), aan de hand daarvan zouden wij de ingrediënten aankopen en tijdens de kookles in groep het gerecht proberen klaar te stomen. Volgens Roger zouden ze dat in sommige andere afdelingen ook zo doen. Wat denken jullie? Het is het riskeren waard, neen? En we doen het op een vrijdag, dan zijn de frituren later open. Ge weet maar nooit! Allee hop, alle gedachten en voorstellen zijn welkom. Ondertussen hebben wij ook al een andere oplossing bedacht in de persoon van Albert Defranc, meesterkok aangesloten bij KVLV, die ons een paar keer per jaar gaat komen dé-panneren.