Ge hebt er geen gedacht van hoevelen er op de dag dat men eindelijk het centrum van het universum gaat gevonden hebben gaan ontgoocheld zijn dat zij het niet zijn.

Beert-Bellingen

waar alles begon
met de naam van het station.

Maar illusies moet ge u niet maken
met de trein gaat g’er ni meer geraken!

Het bestuur

In september 2009 heeft de tot nu toe laatste voorzitter de pijp aan Maarten gegeven, na een ambtstermijn, als we dat zo mogen noemen, van 10 jaar. Omdat niemand zich op dat ogenblik geroepen voelde deze taak op zich te nemen heeft men sedertdien geopteerd en gekozen voor een “dagelijks bestuur”, een bestuur zonder duidelijk afgelijnde hiërarchie. Eén enkele persoon draagt wel de taak van schatbewaarder en, omdat die zeer dicht tegen mekaar aanleunen, onderhoudt ook het administratieve beheer, en zeg ook maar de publieke relaties ; een kasmeester-secretaris, zeg maar. De rest zit er niet bij voor spek en bonen, maar heeft geen duidelijk afgelijnde taak. Een manier van werken als een ander, allicht vanuit weer eens één van die moderne visies op de dingen, die goed uit te leggen en te explikeren zijn, die heel schoon ogen en goed staan in een dia-presentatie, maar hun deugdelijkheid in werkelijkheid niet zomaar direct kunnen bewijzen en bekrachtigen. Op de keper beschouwd is chaos een systeem als een ander! Maar of het systeem ook deugt … En wat had ge nu gedacht? Natuurlijk deugt dat niet! Van geen kanten! Maar als niemand het wil zien … Beweging.njet !

De bezigheden van Kasmeester-Secretaris worden voorlopig en tot … tijdelijk waargenomen door Eddy Cammaerts, ook alleen maar omdat ze het hem gelapt hebben, en in afwachting van … (het bittere einde zeker? veronderstellend dat het einde bitter zou zijn maar wie weet dat?)

Voorzitter

… was niet nodig, werd gezegd
(een uitvindsel van de vorige bestuursploeg)

Secretaris

… was niet nodig, werd gezegd
(een uitvindsel van de vorige bestuursploeg)

Penningmeester

… was niet nodig, werd gezegd
(een uitvindsel van de vorige bestuursploeg)

Zij die het dan wel moeten doen ! (zolang ze niet opgepakt worden voor het verrichten van vrijwilligerswerk wel te verstaan)

Gaston PEETROONS
Johan Demaegtstraat 28
1673 Beert
(02)356 05 08

Roger VERSTRAETE
Kareelstraat 3
1674 Bellingen
(02)356 02 02

Leo VAN HEMELRIJCK
Johan Demaegtstraat 23
1673 Beert
(02)380 87 07

Stefaan MEERTS
Daelestraat 32
1674 Bellingen
(02)360 29 10

Roland RAEMDONCK
Cantimpré 2
1674 Bellingen
(02)356 05 08

Eddy CAMMAERTS
Hondzochtstraat 50
1674 Bellingen
(02)360 22 34

Zij die nog altijd lid zijn

Zij die lid zijn ? Het internet heeft tegenwoordig de naam en de faam geen veilige plek te zijn. En daardoor zijn er mensen die, (misschien) met recht en rede, liever niet vermeld en vernoemd worden of voorkomen op één of andere website. Wij respecteren die wens. Het houdt echter geen steek het ene lid van de vereniging wel en het andere dan weer niet te vermelden. Het is alles of het is niets. Geen leden dus ! Of beter gezegd ; geen namen, geen gegevens of geen afbeeldingen (allee, hier en daar toch) van zij die lid zijn dus.

Waar we echter helemaal geen kwaad mee kunnen, is hier gewoon aangeven hoeveel leden er met de jaarwisseling zijn weg gevallen en hoeveel er eigenlijk nog zijn. En dat zijn er momenteel heel precies :

30 (= -6)